v/ Emilie Barkved

Byudvikler

 

v/ Emilie Barkved

Byudvikler

følgende er et udsnit af de projekter og opgaver jeg enten er i gang med eller har lavet.

God læselyst. 

følgende er et udsnit af de projekter og opgaver jeg enten er i gang med eller har lavet.

God læselyst. 

PROJEKTER 

OMRÅDEFORNYELSE I KULBANEKVARTERET

Kvarterplan, inddragelse og byudvikling

I foråret 2016 og hen over sommeren var ByBureauet med til at udvikle den kvarterplan, som Kulbanekvarteret skal udvikle sig efter de kommende fem år. Visionen er samle kvarteret gennem udviklingen af Kulbaneparken.

 

Kulbanekvarteret er kendetegnet ved at være opdelt både fysisk, socialt og kulturelt. Kvarterplansprocessen har haft særligt fokus på skabe platforme, hvor kvarterets mange forskellige beboere og aktører kan mødes og være til at udvikle de projekter, som områdefornyelsen skal beskæftige sig med. 

Opgaven - projektudvikling og inddragelse

ByBureauet har haft særligt fokus på opsøgende inddragelse af kvarterets beboere og sociale aktører. Det har bl.a. været at sikre et tæt samarbejde med den eksisterende boligsociale helhedsplan og  ungdomsklubben, da der er særlige udfordringer med socialt udsatte børn, unge og familier, som har svært ved at deltage på lige fod med det omkringliggende samfund. 

Udviklingen af projekterne i kvarterplanen er sket i tæt samarbjede med alle der bor, bruger og har en hverdag i kvarteret. 

 

 

Projektinformation

 Sted: Kulbanekvarteret, Valby (København)

Projektejer: Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Projektperiode: Januar - september 2016

Klik på billedet for at komme til kvarterplanen

HERMAN BANGS PLADS

Nærgenbrug og byrum

Herman Bangs Plads i Gl. Valby skal omdannes til et grønt og rekreativt byrum. Som noget helt nyt skal pladsen også huse genanvendelses-muligheder for affald. ByBureauet står for inddragelsen af borgerne i kvarteret. 

 

Visionen for Herman Bangs Plads er, at den skal blive til et helt nyt og innovativt byrum, hvor byliv og genbrugs- og byttefaciliteter skal forenes på en grøn, frodig plads af høj arkitektonisk kvalitet. Pladsen bliver den første af sin slags i København - måske på verdensplan. 

 

Herman Bangs Plads er i dag et nedslidt byrum med begrænsede aktiviteter. Den er hvad vi ville kalde for at ikke-sted. Selv mange kender til pladsen, bl.a. på baggrund af sit navn, er der ingen der bruger den. 

 

ByBureuaet samarbejder med Københavns Kommune, Bascon og Valbys borgere om udviklingen af pladsen. 

 

 

OMRÅDEFORNYELSE I SYDHAVNEN

Byudvikling og styregruppe 

Sydhavnen er et komplekst og sammensat byområde med mange stærke lokale aktører. ByBureauet har sammen med Områdefornyelse Sydhavnen arbejdet med at sammensætte en styregruppe, der består af beboere og aktører fra kvarteret, der skal bidrage til at skabe fremdrift i udviklingen af Sydhavnen og områdefornyelsens projekter, samtidig med de er indsatsens ambassadører.

 

På en helt almindelig dag i Sydhavnen kan man godt være lidt i tvivl om man faktisk befinder sig i midt inde i København. Der er ret stille og roligt. I ny og næ kommer der en enkelt bus og et par biler forbi ellers sker der ikke det helt store. Men det kommer der til med Områdefornyelse Sydhavnen, den kommende metrostation på Mozarts Plads og de mange andre større fysiske forandringer i bydelen. Derfor har det været en vigtig opgave at sammensætte en styregruppe, der kan være med til at gribe forandringerne og den store udvikling og samtidig sikre at Sydhavnen forbliver Sydhavnen.

 

Opgaven - Styregruppe 

ByBureauets opgave har fra starten af projektet været at bidrage til at får en kommende styregruppe stablet godt på benene. De skal kunne stå inde for projekterne i kvarterplanen, de skal kunne se sig selv i udviklingen og samtidig være ambassadører for indsatsen og beboerne i kvarteret. En stor del af opgave har derfor været en målrette strategisk kommunikation til både de styregruppemedlemmer, som er udvalgt på forhånd, men i særdeleshed til dem, som vælges ind på demokratisk vis af kvarterets beboere. 

 

ByBureauet har haft til opgave at facilitere de indledende møder op til valget af styregruppen samt håndtering af den valgte gruppe efterfølgende, så gruppen følte sig tryg og havde mulighed for at få svar på de mange spørgsmål, der er i forbindelse med opgaven. 

 

 

 

ByBureauet har sammen med Sydhavnens borgere, aktører og Københavns Kommune, udarbejdet den kvarterplan som Områdefornyelse Sydhavnen skal udvikle kvarteret efter frem til 2020.

 

Sydhavnen blev i 2014 udvalgt til områdefornyelse på baggrund af en række fysiske og socioøkonomiske parametre, der alle ligger under københavnergennemsnittet. Målet er at Sydhavnen skal være en attraktiv del af København, der bidrager til fortællingen om en mangfoldig og alsidig by, som skal være grundlæggende for det gode liv.

 

ByBureauet har været med til at designe og facilitere de inddragelsesprocesser, der har ligget til grund for Områdefornyelsens kvarterplan. 

 

Opgave - Beboerne skal være med

Sydhavnen vil frem til 2023 gennemgå en enorm strukturel forandring. Med den kommende metrostation på Mozarts Plads, byudviklingen i den nye del af Sydhavnen og fokus på udvikling af boligmassen i den gamle del, vil beboerne opleve, at deres liv i Sydhavnen er under forvandling.

 

Vi har været med til at sikre at Områdefornyelsens projekter tage afsæt i beboernes ønsker og behov og samtidig sikre at beboerne bliver en del af udviklingen og ikke bare sidder på sidelinjen og bliver ”fremmede” i deres egen bydel. Projekter er derfor blevet en blanding mellem fysiske, sociale og kulturelle projektet, der inviterer beboerne til at deltage i udviklingen, så Sydhavnen bliver en bydel, som borgerne har været med til at skabe. 

 

 

OMRÅDEFORNYELSE I SYDHAVNEN

Kvarterplan og borgerinddragelse 

VIS MIG DIT VESTERBRO

Inddragelse af udsatte unge 

Udsatte unge

I alle kvarterer i København findes der unge. I nogle flere end andre. De bruger ofte og meget byens rum, men oplever også at de ikke rigtigt bliver spurgt, når det kommer udformningen af dem. De udsatte unge er dem der langt største delen af tilfældende slet ikke bliver spurgt. Det er bl.a. den gruppe af unge, der hænger ud på gadehjørnet og ved kiosken. Det er dem som bryder ind i din gård og sidder og ryger på gyngerne eller som højlydt stimler sammen i parken eller på sportbanen. Det er også dem, der får os til at krydse gaden, os selv inklusiv, fordi det blotte øjekast og gør os lidt usikre.

 

Vores projekt gjorde heldigvis os og resten af Vesterbro lidt klogere på deres behov.  

 

Resultatet 

Projektet blev til fire fortællinger om de unges oplevelser og brug af Vesterbro. Fortællingerne er vores genfortællinger af de unges hverdagsliv.

 

ByBureauet lavede i foråret 2014 et inddragelsesprojekt med flere grupper af udsatte unge på Vesterbro. Projektet var en del af Områdefornyelsen Centrale Vesterbros større projekt "Plads til forskel". Hvor formålet var at gøre opmærksom på de mange forskellige borgere, beboere og brugere, der er hverdag færdes på Vesterbro og deres ret til at bo, bruge og være på Vesterbro.

 

ByBureuaets projekt blev til fordi de unge på Vesterbro ikke har været stort repræsenteret når det kommer til deltaglesen i byudviklingen i kvarteret og generelt i områdefornyelsens projekter. Vores fokus blev på udsatte unge, da de endnu mindre grad har gjort sig bemærket eller deltaget i de arrangementer og borgerinddragelsesinitiativer, der har været. 

 

Inddragelse af socialt udsatte

"VI ER IKKE NOGEN MAN SKAL HAVE ONDT AF"

Fra sommeren 2011 og et år frem var jeg i daglig kontakt brugerne på værestedet "Gang i Gaden" der ligger på Istedgade. Jeg kom i kontakt med værestedet i forbindelse med mit arbejde i Områdefornyelsen Centrale Vesterbro, en helhedsorienteret kommunal indsats, der har fokus på fysisk, social og kulturel byudvikling i udsatte byområder. 

 

Resultatet af mit arbejde blev bl.a. til den nedenstående artikel, som jeg lavede i samarbjede med brugerne. Formålet var at give dem en stemme, der portrætterede deres virkelighed og deres ressourcer i forhold til det samfund vi lever i. 

 

”Vi er ikke nogen, man skal have ondt af”

Værestedet Gang i Gaden på Vesterbro er blevet kaldt Istedgades mærkeligste butik. Brugerne selv kalder det for det sidste meningsfulde aktiveringstilbud. Men hvad er Gang i Gaden? Og hvorfor er det meningsfuldt? Jeg har mødt Jørgen, Lonnie og Ibrahim og spurgt dem.

 

Af Emilie Falk Barkved

 

Ude foran den lille butik står en broget flok og ryger. De hilser venligt på en mor med sin barnevogn, der hurtigt går forbi med et lavmælt “Hej”. Et par smilende øjne møder mig. Det er Ibrahim. “Hvordan går det, skat?” spørger han. Jeg smiler igen og svarer: “Fint, hvad med dig?” “Det går.” siger han med en tristhed i stemmen der vidner om, at alt ikke er som det plejer. Han har fået afslag på sin ansøgning om førtidspension. Ibrahim Ghadban er 48 år og har været på kontanthjælp siden han kom til Danmark for over 20 år siden.

 

Et varmt måltid mad

Vi går indenfor i den lille genbrugsbutik, som drives af værestedets brugere. Overskuddet går til en fælles kasse, der bruges på noget, som kommer alle til gode. Indenfor møder vi Lonnie Burnæs og Jørgen Elbang. Vi sætter os rundt om det store spisebord, hvor ca. 20 brugere hver dag mødes og får et gratis måltid mad præcis kl. 12. 

 

Der er sgu ikke mange steder som det her.” siger Jørgen. ”Det fede ved det er, du kan faktisk hjælpe andre, som virkelig har brug for det. Altså jeg mener, folk som ingen andre steder har at gå hen. Vi afviser ikke folk bare fordi de er hjemløse eller romaer. Hvis man ikke har fået mad i tre dage, så giver dem sgu et måltid mad. Alle skal nyde godt af de privilegier vi har.” fortsætter han. Jørgen er 46 år er kommet på værestedet siden det startede som aktiveringstilbud for godt seks år siden. Siden er Gang i Gaden blevet til et aktivt brugerdrevet værested. Der er ingen daglig leder, for det rækker de meget begrænsede midler værestedet har til rådighed, ikke til.

 

Brev fra kommunen

Klokken er 10. En duft af ovnstegt kylling rammer mine næsebor. Køkkenet er allerede godt i gang. Det er brugerne selv der køber ind og laver maden. 200 kroner er det daglige budget. “Helst kun 100.”tilføjer Lonnie. Lonnie er 39 år. Hun er, lige som Jørgen og Ibrahim, kommet på værestedet siden det startede. Der er dem, som kalder hende for stedets mor. Hun har et lille syværksted på værestedet, hvor hun hjælper de andre brugere med at lægge bukser op eller sy en knap i.

 

Lonnie har, som så mange af de andre på værestedet, været i systemet i mange år og ved hvordan brevene fra kommunen ser ud. ”Vi har alle været igennem meget med kommunen og jobcentret, så vi har efterhånden lært at læse de forskellige breve. Forleden kom der en herned. Han havde fået en opkrævning på for meget udbetalt kontanthjælp med. Jeg kunne ikke lige se hvornår han havde fået det udbetalt, for han har været på pension de sidste seks år.” siger Lonnie. Der grines ikke. Det er ramme alvor. Brugerne er vant til at hjælpe hinanden med stort og småt. Det er derfor mange af dem kommer i Gang i Gaden. Fordi her ved de, at andre sætter pris på det de kan og samtidig kan de selv få en hjælpende hånd, hvis lokummet brænder. Og det gør det fra tid til anden.

 

Med et smil   

Hvis der lige pludselig står 14.000 på kontoen, så bliver jeg sgu nervøs.” fortæller Jørgen med et glimt i øjet. ”Og hvis tingene har været normale i for lang tid, så synes vi det er unormalt, at der ikke sker et eller andet. Men der sker altid noget.” forsætter Ibrahim. Alligevel får man altid et smil med på vejen når kommer forbi værestedet. ”Det bliver vi nødt til ellers er man færdig.”, tilføjer Ibrahim. ”Alle kan havne i den her situation, også dem der troede de var de stærke. Se bare her efter nytår, hvor mange der skal på kontanthjælp. Men vi er ikke nogen man skal have ondt af. For vi har hinanden.” slutter Jørgen af.   

 

Projektinformation

 Sted: Valby (København)

Projektejer: Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Projektperiode: August 2015 - forventet ultimo 2017

Projektinformation

 Sted: Sydhavnen (København)

Projektejer: Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Projektperiode: Februar 2015 - juni 2015

Projektinformation

 Sted: Sydhavnen (København)

Projektejer: Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Projektperiode: September 2014 - januar 2015

Projektinformation

 Sted: Vesterbro (København)

Projektejer: Områdefornyelsen Centrale Vesterbro, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Projektperiode: April - juli 2014